EKL:n Varsinais-Suomen Piiri ry SYYSKOKOUS

  

EKL:n Varsinais-Suomen Piiri ry

SYYSKOKOUS

KUTSU / ESITYSLISTA

Paikka; TTY:n talo 3. kerros Eerikinkatu 30, Turku

Aika; Pe 23.11.2018 alkaen klo 10.00

EKL:n puheenjohtajan Simo Paassillan ajankohtaiskatsaus

1 Kokouksen avaus
1.1. tervehdykset

2 Edustajavaltuuksien toteaminen

3 Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

4 Päätetään läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntämisestä

5 Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle virkailijat

5.1. puheenjohtaja
5.2. sihteeri
5.3. kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
5.4. kaksi (2) ääntenlaskijaa

6 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

7 Menettelytapavaliokunnan valinta kokoukselle

7.1. Päätetään valiokunnan jäsenten määrä

7.2. Valitaan jäsenet valiokuntaan

8 Valitaan piirin puheenjohtaja vuodeksi 2019

9 Päätetään piirihallituksen jäsenmäärä vuodeksi 2019

10 Päätetään ehdokkaat piirihallituksen jäseniksi ja varajäseniksi vuodeksi 2019

11 Päätetään piirille maksettavan jäsenmaksun suuruudesta

12 Päätetään toimihenkilöille maksettavista kulukorvauksista vuonna 2019

13 Hyväksytään piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2019

14 Hyväksytään piirin talousarvio vuodelle 2019

15 Piirihallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuodeksi 2019

16 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varajäsentä tarkistamaan kalenterivuoden 2019 hallintoa ja tilejä

17 Päätetään kokousten ilmoitustavasta vuonna 2019

18 Käsitellään kokoukselle sääntöjen 13§:n mukaan tehdyt esitykset

19 Päätetään piirin vuoden 2019, kevätkokouksen pitopaikka ja –aika

20 Muut kokouksessa esille tulevat asiat

21 Ilmoitusasiat

22 Kokouksen päättäminen