Syyskokous 21.11.2019

Turun Eläkkeensaajat ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: Torstai 21.11.2019 klo 11:00

Paikka: Taimi II, Puutarhakatu 21 Turku

ESITYSLISTA

1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3.  Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 4 ääntenlaskijaa

5.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

6. Päätetään jäsen- ja kannatusjäsen maksun määrästä vuodelle 2020

7. Päätetään toimihenkilöiden kulukorvauksista vuodelle 2020

8.  Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2020

9.  Päätetään hallituksen varsinaisten- ja varajäsenten määrästä  (8+8)

10. Valitaan hallituksen (8) varsinaiset jäsenet vuodelle 2020

11. Valitaan hallituksen (8) varajäsenetvuodelle 2020

12. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja vuodelle 2020

13. Valitaan yksi (1) varatoiminnantarkastaja vuodelle 2020

14. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2020

15. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2020

16. Valitaan yhdistyksen edustajat vuoden 2020 piirikokouksiin (4+4)

17. Valitaan yhdistyksen ehdokkaat ja varaehdokkaat vuodelle 2020

-    EKL:än V-S piirin piiritoimikuntaan (1+1)

-    EKL:än V-S piirin kulttuuritoimikuntaan (1+1)

-    EKL:än V-S piirin edunvalvontatoimikuntaan (1+1)

18. Päätetään yhdistyksen tiedottamisesta ja yhdistyksen kokouksien koollekutsumistavasta

19. Muut esille tulevat asiat

20. Kokouksen päättäminen