ELÄKELÄISTEN YHTEISJÄRJESTÖ EETU

Eläkkeensaajien Keskusliiton Turun, Kuopion ja Lohjan yhdistysten puheenjohtajille (tiedoksi kyseisten piirien puheenjohtajille, liiton puheenjohtajalle sekä toimiston henkilökunnalle)

Tervehdys!

Tiedoksenne seuraava asia:

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on käynnistämässä uutta hanketta, jonka nimi on Eläkeläisten osallisuus.  Hanke toteutuu, mikäli Raha-automaattiyhdistys myöntää sille rahoituksen. Projektihakemus tehdään toukokuun loppuun mennessä ja tieto projektin kohtalosta saadaan joulukuun lopussa.

Eläkeläisten osallisuus -hanke on valtakunnallinen, mutta sen toteuttamisessa on mukana myös kolme pilottipaikkakuntaa. EETUn työvaliokunta valitsi pilottikaupungeiksi Kuopion, Lohjan ja Turun kaupungit. Hanketta on helmikuusta 2015 saakka suunniteltu Sitran rahoituksella projektipäällikkö Heini Röyskön ja EETUn työvaliokunnan yhteistyönä.

Hanke sisältää valtakunnallisen seminaarikiertueen, jonka erityisenä painopisteenä ovat verkkoon siirtyvät palvelut ja niiden tulevaisuus. Seminaarikiertueella jaetaan myös tietoa pilottipaikkakuntien parhaista käytännöistä, jotka liittyvät ikäihmisten osallisuuden vahvistamiseen verkossa, vapaaehtoistoiminnassa ja kuntien palveluissa. Hankkeen käynnistymiseen liittyvät valmistelut aloitetaan pilottipaikkakunnilla syksyllä 2015. Projektipäällikkö on yhteydessä pilottipaikkakuntien EETUn jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksiin alkusyksyn aikana. Lisäksi mitä suurimmalla todennäköisyydellä asiasta tulee juttua liiton seuraavaan lehteen.

Ystävällisin terveisin

Timo Kokko

Tästä suoraan EETU järjestön kotisivulle.