Järjestöystävällisen kunnan toimintamalli on nyt valmis ja käyttöön!

Maakunnallinen järjestöystävällisen kunnan toimintamalli on nyt valmis!

Järjestöystävällisessä kunnassa yhdistykset ja järjestöt ovat kunnan tärkeitä kumppaneita ja merkittävä menestystekijä. Yhdistykset ja järjestöt tarjoavat asukkaille hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa, tukea sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2019-2020 hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen yhtenä painopisteenä oli kuntien ja järjestöjen yhteistyön vahvistaminen. Käytännön toimenpiteeksi suunnitelmaan on kirjattu maakunnan kuntien yhteinen järjestöyhteistyömallin kuvaaminen järjestöjen aiempaa hyte-kuvausta hyödyntäen.

Tehtäväkokonaisuudesta on vastannut maakunnallisen hyte-teemaryhmän alainen järjestöprojektiryhmä, jonka vastuutahona toimii JärjestöSotehanke 113. Kuvausta on tehty yhteistyötä myös mm. maakunnallisen kuntien hyte-koordinaattoriverkoston kanssa ja kaikki JärjestöSotehanke 113:n postituslistalla olleet ovat voineet sitä sähköisesti kommentoida luonnosvaiheessa.

Varsinais-Suomen järjestöystävällisen kunnan toimintamalli on tehty niin kuntien kuin järjestöjenkin avuksi vahvan, vaikuttavan, tasapuolisen ja asiantuntevan yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen. Kuvaus sisältää järjestöystävällisen kunnan yhdeksän kohdan tarkistuslistan, jonka jokaista teemaa on käsitelty vielä tarkemmin omassa osiossaan. Maakunnallisen kehittämisen seuraavassa vaiheessa kuntien hyvän järjestöyhteistyön kuvausta käytetään vastaavan kuvauksen luomiseksi hyvinvointialueelle osana Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaa.  

Tässä linkki kuvaukseen Innokylässä:

https://innokyla.fi/sites/default/files/2020-11/JA%CC%88RJESTO%CC%88YSTA%CC%88VA%CC%88LLINEN%20KUNTA.pdf

Järjestöprojektiryhmän puolesta,

Minna Rosendahl pj