TURKU / Yksityiset sosiaalipalvelut

Voit hankkia itsellesi tai läheisellesi omakustanteisesti erilaisia palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Voit saada palvelun arvonlisäverottomasti, jos palvelun tarve perustuu ikääntymisestä johtuvaan toimintakyvyn alentumiseen, sairastumiseen tai vammaisuuteen.

Jos et selviä ilman apua tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista, yksityinen palveluntuottaja voi auttaa sinua esimerkiksi siivouksessa ja kylvetyksessä.

Voit saada ostamasi palvelun arvonlisäverottomasti, kun:

• asiakas ja palveluntuottaja ovat tehneet palvelusuunnitelman ja –sopimuksen palvelun tuottamisesta sosiaalipalveluna.

• palvelusuunnitelmasta tulee ilmetä:

• palvelun tarpeen peruste

• asiakkaan toimintakyky

• palvelujen ja hoidon tarve

• palvelujen ja hoidon tavoitteet

• toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi

• tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet

• palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen kunnalle sosiaalipalveluiden tuottamisesta (esim. siivouspalvelu) tai

• palveluntuottaja on merkitty aluehallintoviraston sosiaalipalveluiden tuottajarekisteriin (kotipalvelu).

Miten Turussa toimitaan, kun ikääntynyt tarvitsee tukea kotiin

Ikäihmisten palvelutori Poijusta saat tietoa eri palveluista. Jos avun tarve on vielä vähäistä, voit ostaa palveluita omakustanteisesti yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelutori Poijusta saat halutessasi listan palveluntuottajien yhteystiedoista. Listalla olevat palveluntuottajat ovat Turun kaupungin hyväksymiä joko siivouksen tai kotihoidon palveluntuottajia.

 • www.asiakasneuvonta.fi (Varsinais-Suomen palveluntuottajia)

Voit ostaa palveluita myös muilta palveluntuottajilta, mutta tarkista ensin palveluntuottajalta, että edellä mainitut palveluntuottajan edellytykset täyttyvät, jotta saat palvelun arvonlisäverottomasti. Omainen voi halutessaan maksaa iäkkäälle hankkimansa palvelun. Maksajalla ei ole merkitystä verottomuutta arvioitaessa, kunhan aiemmin mainitut edellytykset täyttyvät.

http://www.turku.fi/organisaatio/toimialat/hyvinvointitoimiala/perhe-ja-sosiaalipalvelut/yksityiseksi-sosiaalipalvelujen