Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2019 - 2021

Kaupunginhallitus  §323   02.09.2019

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2019-2021

Tiivistelmä: - Kh § 323

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors ja ts. osallisuuden erityisasiantuntija Mirja Teräs 16.8.2019: Vanhusneuvosto toimii Turussa asuvien ikääntyvien henkilöiden osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana ja tarkastelee asioita heidän näkökulmastaan nostamalla asioita yleiseen keskusteluun. Vanhusneuvoston lakisääteisiin ja toimintasäännön mukaisiin tehtäviin kuuluu mm. osallistuminen kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen kannalta taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta ns. vanhuspalvelulaissa tarkoitetulla tavalla. Vanhusneuvoston tehtävänä on myös tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kaupunkilaisia koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä Turun muiden vaikuttajaryhmien kanssa.

Kaupunginhallituksen 2.2.2015 § 51 vahvistaman toimintasäännön mukaan vanhusneuvostossa on kolmetoista (13) varsinaista jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja heidän varajäsentään edustaa eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä ja

viisi (5) jäsentä varajäsenineen edustaa kaupunginhallituksen nimeämiä luottamushenkilöitä.

Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Toimintasäännön mukaan kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston puheenjohtajan. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii kaupungin nimeämä viranhaltija tai työntekijä.

Vanhusneuvoston kokoonpano 2019-2021

Jäsenet 2019-2021

Järjestöjäsenet                                          

Jäsen                                                                                /   Varajäsen

Varapuheenjohtaja                           

Soili Raitanen                                                              /   Kaija Kiessling Turun Työväen Eläkeläiset ry

Punainen Risti, Turun osasto

soili.raitanen@pp.nic.fi      

Aira Hellström                                                              / Hissu Kytö Daisy Ladies ry hissu.kyto@gmail.com

Turun kansalliset seniorit ry

aira.hellstrom@seniorijelppi.fi                 

Pekka Paatero                                                              / Eija Ketola Turun seudun senioriopettajat ry

Turun Sotaveteraanit ry

Pekka.paatero@redcross.fi

Marjut Aalto                                                                 /  Hilkka Mattila JHL Turku eläkeläiset ry

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry

marjut.aalto@muistiturku.fi

Per-Olof Nordin                                                          / Mirja Hovirinta Turun Eläkeläiset ry

Åbo svenska pensionärsklubb rf

Timo Nurmio                                                                 / Irja-Mai Numminen  Itä-Turun Eläkkeensaajat ry

Turun Eläkkeensaajat ry

timo.nurmio@turku.fi        

Eini Pihlajamäki                                                          /  Väinö Lindberg Turun Seudun Romanit ry 

Lounais-Suomen Loma ja virkistys ry                            

eini.pihlajamaki@nic.fi

Risto Saari                                                                        /Tarja Lessig  Ikinuoret Eläkkeensaajat ry

Valtion Eläkkeensaajat

VES Turku ry rjsaari@gmail.com

Luottamushenkilöjäsenet

Jäsen                                                                                  /  Varajäsen

Puheenjohtaja etunimi.sukunimi@turku.fi

Ulla-Maija Vierimaa                                                    Hannele Mustonen  

Anita Birstolin                                                                 Pirjo Saarinen etunimi.sukunimi@turku.fi                    

Matti Rantanen                                                              Ilari Luojola etunimi.sukunimi@turku.fi

Maisa Saloniemi                                                             Sari Lähteenmäki etunimi.sukunimi@turku.fi

Pekka Aho                                                                         Jyrki Åland etunimi.sukunimi@turku.fi